Představení společnosti

Alinea je společnost sídlící v Praze, která se specializuje na výuku francouzštiny.

Nabízí individuální kurzy nebo kurzy v malých skupinkách pro jednotlivce i firmy.

Alinea nabízí různé druhy kurzů:

všeobecná francouzština, francouzština se specializací (obchodní francouzština, francouzština pro bankovnictví a finančnictví, francouzština pro asistent(k)y, francouzština pro cestovní ruch, francouzština pro hoteliérství a pohostinství), konverzace, příprava na zkoušku DELF, příprava na zkoušku IB French (International Baccalaureate), příprava na zkoušku Cambridge IGCSE French as a Foreign Language.

Se školou Alinea, můžete kurz začít a přerušit kdykoliv během roku. Zároveň nejste omezeni jakýmkoliv dalším závazkem. A navíc Vám při první lekci nabídneme odborný rozhovor, kterým jasně vymezíme Vaše cíle a přesně určíme typ výuky, který Vám bude nejvíce vyhovovat.

Jsme přesvědčeni, že studium jazyka může být efektivní pouze v malé skupině studentů, kde může hrát každý z jejích členů aktivní roli v rámci vzájemného působení mezi vyučujícím a žáky. Kurzy Alinea respektují tento pohled, a proto můžete studovat francouzský jazyk v těch nejlepších podmínkách. Protože chceme vyhovět Vašim potřebám, nabízíme Vám možnost volby mezi individuálními kurzy a výukou v malých skupinách tak, abychom se přizpůsobili Vašim cenovým představám, cílům i časovým možnostem.


Proč se učit francouzsky?

Francouzština je jazyk, kterým mluví na všech kontinentech více než 300 milionů lidí. Je devátým nejvíce používaným jazykem na světě a jako vyučovací jazyk má největší úspěch po angličtině.

V pracovním prostředí je znalost cizích jazyků často tím, co umožní náborovým pracovníkům uskutečnit výběr mezi žadateli, kteří mají stejnou úroveň v dalších kompetencích a znalostech. Právě proto představuje znalost francouzštiny, stejně tak jako angličtiny, další výraznou výhodu na

pracovním trhu. Toto platí zvláště v České republice, kde francouzské podniky představují významný podíl zahraničních investorů.

Francouzština také patří mezi jazyky s výsadním postavením v rámci institucí Evropské Unie a dalších organizací jako například OSN a UNESCO.

Francouzština je jazyk významné kultury a její ovládnutí Vám umožní například zažít radost z četby autorů jako je Balzac, Camus nebo Saint-Exupéry v originální verzi…

Schopnost mluvit francouzsky uvítáte především při cestování do Francie, první světové turistické destinace, ale také při cestách do jiných frankofonních zemí jako Kanada, Monako, Švýcarsko, Belgie, Lucembursko a další mnohé země Afriky…

Ostatně, francouzský jazyk je po angličtině a němčině nejpoužívanějším jazykem Internetu.

Photos : Sébastien Vallée http://sebastienvalleephoto.com - Copyright © 2016-2022 - Všechna práva vyhrazena